Panasonic

Installatie

Introductie

De Go Connect Client for PC software wordt geleverd als een Internet downloadt. Het is een installatie file om de Go Connect Client for PC software te installeren.

De client software is gelicentieerd op een gelijkluidende aansluitingsbasis en de licentie wordt op de server ingevoerd als onderdeel van het installatieproces.

Voordat u begint

Voordat u begint, controleer of u het volgende heeft:

  • Een geschikte computer om de client op te installeren (controleer minimumeisen)
  • Het IP-adres van de Go Connect server
  • Toestelnummer of inloggegevens eerder op de Server Administrator geconfigureerd

Installatie

Wanneer u voor het eerst Go Connect Client for PC installeert, leidt het u door een installatiefase heen waarin u het uw Go Connect URL serveradres moet vertellen en uw inloggegevens of toestelnummer. Wanneer dit gebeurt, laat het de pagina Telefonie-instellingen zien van het Configuratievenster.

Gerelateerd onderwerp: Telefonie instellingen

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.